Aftenfred i Håstrup Bjerge

Musikken starter i området ved den nye parkeringsplads på Haastrup Bjergevej. Herfra bevæger vi os over engene i retning af Søknøs mod Dyndbæksgyden. 

Hvis man tøjrer hestevognen ved Dronningeudsigten eller i Haastrup by, skal man påtænkte ca 20-30 min gåtur til Haastrup Bjerge. 

Sangen opleves bedst på god afstand og husk også at passe på hinanden og holde sundhedsforsvarlig afstand til det øvrige publikum. 

Vi har valgt at dedikere denne opførelse af Aftenfred til Birthe og Jørgen Kærslund, som har skænket os og den frie natur de smukke bakker.

God fornøjelse !