Storm Folke- og Naturgård

For foden af Trebjerg i randen af de sydfynske alper ligger ‘bjerglandsbyen’ Haastrup – en lille landsby med store drømme og visioner. Landsbyen byder bl.a. på den historiske bindingsværksgård, Stormgården, en af egnens ældste og bedst bevarede firlængede, stråtækte gårde, der dateres helt tilbage til 1500-tallet.
Stormgården har en helt særlig kulturhistorisk betydning, da den har huset en af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde folkemusikere, Rasmus Storm. Den lokale bondedreng fødes på gården i 1733, men viser sig at have et langt større talent med violinen end leen. I 1760erne udgiver han sin siden så berømte nodebog, som trods sine flere end 250 år på bagen fortsat inspirerer flere af nutidens førende folkemusikere – bl.a. den internationalt anerkendte violinist Harald Haugaard.

Med gårdens pittoreske beliggenhed midt i de sydfynske alper og den helt særlige kulturhistorie som afsæt har en flok lokale ildsjæle startet foreningen STORM med det formål at etablere et natur- og kulturfyrtårn på stedet.
De tidligere stalde skal igen komme til at summe af liv, når længerne omdannes til STORM Folke- & Naturgård.
Målet er at gøre gården til et folkeligt samlingspunkt for alle; høj som lav, ung som gammel, lokale og turister og håbet er, at gården kan være med til at skabe nye fællesskaber og oplevelser, der er bundet op på egnens hoved-DNA: nemlig den unikke natur, historie og kulturarv. Første fase af projektet påbegyndes august 2021 takket være støtte fra flere sider – bl.a. Realdania, LAGSØM og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vision for Storm Folke- og Naturgård
STORM Folke- og Naturgård etableres i Stormgårdens syd- og østlænge. Sydlængen ligger hævet og åbner sig ud mod landsbyen. Centreret på sydlængens facade er den gamle gennemkørselsport, som skal danne hovedindgang for besøgende på STORM Folke- og Naturgård. Det store portrum præsenterer oversigtskort over egnens mange fantastiske vandreruter og relevante ‘must see’ lokationer. I direkte forbindelse til portrummet indrettes STORM Folkestue, ‘et levende egnsmuseum’ med historiske genstande og møblement fra den lokale folkemindesamling.
I forlængelse af STORM Folkestue i østlængen indrettes STORM Folkesal, et multirum til koncerter, festivaler og meget andet.  Ambition at få det kulturhistoriske, traditionelle og måske lidt nørdede sat i nye rammer og bragt i en folkelig retning ved at udvikle og afholde opsigtsvækkende og originale kultur- og naturtilbud.
STORM Folke- & Naturgård ønsker at igangsætte nye lokale aktiviteter i spændingsfeltet mellem kultur, historie og natur og medvirke til at brande egnens særkender og underbygge den strategiske udvikling af området, så endnu flere får øjnene op for naturens, kulturens og landsbylivets store inspirationelle kraft.

Se projektbeskrivelsen her.

Foreningen STORM
Bag Storm Folke- og Naturgård står Foreningen STORM, der blev dannet 5. juni 2019 i Haastrup.
Foreningens bestyrelse består af: 

– Sara Bruntse, konservatorieuddannet musiker
– Gitte Stovgaard-Hansen, antropolog og projektleder
– Emil Sanderhoff, naturvejleder og fast naturekspert på TV 2
– Peter Stovgaard-Hansen, journalist og mangeårig tv-producent

Foreningen STORM nyder desuden stor opbakning fra frivillige landsbyboere samt byens foreninger og virksomheder. Startskuddet blev taget i sommer 2019, hvor foreningen afholdt folkemusikfestivalen ‘STORM Folkefestival’ – en hyldestfestival til Rasmus Storm, som tiltrak stor opmærksomhed hos både borgere og medier.

Støtte
Etablering af STORM Folke- og Naturgård kan realiseres takket være støtte fra Underværker (Realdania), Den europæiske landsbrugfonden for udvikling af landsdistrikterne (LAG SØM), Faaborg-Midtfyn Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidsplan
Ombygningsarbejdet blev igangsat primo august 2021 og afsluttes sommeren 2022. Vaag Arkitekter er rådgiver på projektet og arbejdet udføres af Brdr. Møller Murer og entreprenør ApS, HH Tømrer og Bindingsværk ApS, Håstrup og Nab VVS og JK+.

Støttet af Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development